Gå til hoved-indhold

SaniComp™


Den hygiejniske kompensator

SaniComp™ er en kompensator, som er specielt udviklet til sanitære produktioner. SaniComp™ løser et velkendt problem med at finde en løsning, som både optager bevægelser forårsaget af temperaturudsving, og imødekommer industriens strenge krav til rengøringsvenlighed. Bælgkonstruktionen sikre at SaniComp™ både er fleksibel og rengøringsvenlig, ved anvendelse af CIP og SIP.


Se vores interaktive SaniComp brochure ved at klikke på brochuren.


Den almindelige bælg

En almindelig stålbælg er traditionen tro et antal bulb, med en væsentlig højde, som optager foruddefinerede bevægelser. En kompensator, som skal installeres i hygiejniske produktioner må opfylde en række krav. Kompensatoren skal være let at rengøre og der må efter rengøring ikke være rester af procesmediet tilbage i bulbene på bælgen. En almindelig bælg er derfor ikke løsningen, da bulbene her er for dybe til, at tillade en tilstrækkelig turbulens.

Fordele:

  • Standarddesign til temperaturer op til 80°C og tryk op til 10 bar. SaniComp til højere temperaturer og tryk fås på forespørgelse.
  • Fås med forskellige tilslutningsender såsom svejseender, flanger, tri-clamps etc. for lettere installation og/eller udskiftning.
  • Ingen medieberørte elastiske tætninger eller elementer.
  • Kan optage relativt store bevægelser.
  • Høj kemikaliebestandighed.
  • Mulighed for lækageindikator.

SaniComp™ bælg

SaniComp™ opfylder begge krav. Den er fleksibel og rengøringsvenlig. Dette skyldes den optimale dybde på bælgens bulb kombineret med en bestemt afstand mellem disse bulb. Med denne konstruktion opnås en optimal turbulens mellem hver bulb, som gør bælgen ren. Bælggeometrien og dermed kompensatorens rengøringsevne er testet og bekræftet i henhold til alle retningslinier.

Konstruktion

Kompensatoren er fremstillet af rustfrit stål, W1.4404, som standard, men fås i andre ståltyper på forespørgsel. Konstruktionen tillader optagelse af både aksial, laterale og angulare bevægelser. Kompensatoren er, som standard, komplet indesluttet af en rustfri kappe fremstillet af W.1.4404. Kappen fås også i andre ståltyper på forespørgsel. Pakningerne er fremstillet af VITON/PTFE.

SaniComp™ er, som standard, designet i materiale W.1.4404 for procestemperaturer op til max. 85ºC og tryk op til 10 bar. Andre materialer på forespørgsel.

Alt efter valg af materiale er kompensatoren mulig at rengøre med både CIP og SIP. Udover det kan SaniComp™, hvis ønsket, designes til procestemperaturer op til 200ºC og tryk op til 25 bar.

Anvendelse:

Primære og sekundære produktrørledninger samt CIP/SIP systemer indenfor:

  • Bryggerier
  • Fødevareindustri (Mejerier, læskedrikproducenter etc.)
  • Farmaceutisk industri
  • Kosmetisk industri

SaniComp er allerede installeret i mange anlæg i overnævnte industrier både nationalt og internationalt.

Bevægelser og placering

SaniComp™ kan på grund af det unikke design optage bevægelser i flere plan. Dette samtidig med at den er rengøringsvenlig. Derfor har kompensatoren mange installationsmuligheder, og dermed flere måder at optage længdeudvidelser på.

SaniComp™ kan optage dobbelt så stor bevægelse lateralt som aksialt. Den bedste udnyttelse af kompensatoren opnås ved optagelse af laterale bevægelser. SaniComp™ kan dog også monteres vandret, men drænbarheden er sværere, hvorfor lodret montage anbefales.

Aksial bevægelse

Temperaturudsving bevirker, at rørkonstruktionen vil udvide sig i aksial retning. Til optagelse af disse bevægelser kan SaniComp™ monteres i rørets længderetning. På den måde optages bevægelserne aksialt i kompensatoren. Aksiale bevægelser optages i kompensatoren ved, at kompensatoren sammen-trækkes eller udvides.

Lateral bevægelse

De aksiale udvidelser af rørsystemet kan også optages lateralt i SaniComp™ (en SaniComp™ er mere fleksibel lateralt end aksialt). For at spare plads og opnå en bedre drænbarhed monteres SaniComp™ lodret. Laterale bevægelser optages i kompensatoren ved, at den forskyder sig parallelt.

Installation og udskiftning

Som beskrevet under levetid har SaniComp™, som alle andre kompensatorer, en begrænset levetid. SaniComp™ betragtes derfor, ligesom kompensatorer, som en sliddel. SaniComp™ er designet til 10.000 cykler (10.000 bevægelser). Når dette antal cykler er opbrugt er kompensatorens levetid nået, og en udskiftning kan være nødvendig. Der er meget forskel på hvor hyppige og hvor større bevægelserne i de forskellige industriers rørsystemer er. Dermed er der også stor forskel på hvor længe SaniComp™ kan sidde i anlægget før en udskiftning er nødvendig.

Installationen, men især også udskiftningen af SaniComp™, er meget let og hurtig. Især SaniComp™ med flanger og clamps kan installeres/udskiftes på ret kort tid, hvilket betyder et minimalt produktionsstop. Installation og udskiftning af SaniComp™ med rørender kan dog tage lidt længere tid, da svejsning her er nødvendig.

Ved SaniComp™ med flanger fjernes skruerne fra flangerne og kompensatoren tages ud, den nye SaniComp™ sættes i og skruerne fastspændes. Ved SaniComp™ med clamps fjernes clamp ringen og SaniComp™ tages ud. Den nye SaniComp™ isættes og clamp ringen sættes omkring og fastspændes.

Denne simple installation og udskiftning gør, at SaniComp™ er en økonomisk fordelagtig løsning, da der spares arbejdstid og tid med produktionsstop.

Installation, håndtering og opbevaring af SaniComp™ bør følge de retningslinier Saniflow har beskrevet i virksomhedens generelle montagevejledning for stålkompensatorer.

Kunden vælger selv hvilke tilslutningsender, der skal anvendes.