Gå til hoved-indhold

Bekæmp legionella med et klik!

Bakterier som Legionella forekommer naturligt i overfladevand og findes ofte i vandrør til brusebade. Legionella-bakterier kan formere sig til store mængder i det slimede lag, der kaldes bio-film, som dannes på indersiden af vandrør, der er fyldt med stillestående eller langsomt løbende vand. Bakterien trives bedst i varmt vand, som det findes i spabade, køletårne, varmtvandsbeholdere og rørsystemer i store bygninger. Disse “gunstige” forhold for vækst og formering af legionella-bakterier findes i vandrørene i store bygninger såsom hospitaler, plejehjem, kollegier, lejlighedskomplekser, hoteller, sportscentre, skoler mm.


Aqua 3000 Open gør det hele for dig

Ved en vandtemperatur på 55°C dør legionellabakterien inden for 5 - 6 timer. Ved en temperatur på 60°C dør legionellabakterierne inden for 32 minutter, og ved en temperatur på 66°C dør legionellabakterierne inden for 2 minutter.

Ved hjælp af systemsoftwaren AQUA 3000 open kan alle sanitetstekniske processer overvåges, kontrolleres og protokolleres yderst brugervenligt.

Vandbehandlingssystemet AQUA 3000 open giver på hele armaturområdet adskillige muligheder for automatisk vandregulering, f.eks. termisk desinficering, hygiejneskylning og spidsbelastningsoptimering - og er dermed den mest optimale hygiejniske og økonomiske løsning, man kan tænke sig.

Kravene til sanitære faciliteter i meget frekventerede og sikkerhedsrelevante områder vokser konstant. AQUA 3000 open vandbehandlingssystem sætter nye standarder med hensyn til systemsikkerhed, økonomi, brugervenlighed og hygiejne.

Systemet kan programmeres individuelt og kan udvides efter behov. Vandmængder, vandhygiejniske skylninger, termiske desinfektioner og deres temperaturgrænseværdier kan indstilles individuelt og overvåges for hvert rum og endda for hvert enkelt armatur. Fejl opdages straks og rapporteres af systemet. Derudover reduceres energiforbruget effektiv.

AQUA 3000 Open kan koordinere sanitering i hele bygningen med central og hygiejnisk styring af hele vandforsyningen. De to niveauer er opdelt i - vandhaner og netværk - som kan kommunikere med hinanden ved hjælp af forskellige dataprotokoller. De vigtigste vandforsyningsfunktioner styres på vandhaneniveau. Med ECC2 (ECC = Ethernet-CAN-Coupler) funktionelle controller og den integrerede WEB-Server er yderligere funktioner op til GLT-forbindelser tilgængelige på netværksniveau.

Valgfri udvidelsesmuligheder er tilgængelige med to forskellige ekstra moduler: I/O-modul med digitale ind- og udgange til downstream-controllere og GSM-modul til mobil fjernvedligeholdelse.

Hvad enten der er tale om wellness-kursteder, medicinske laboratorier eller kontor- og administrationsbygninger - så har AQUA 3000 open en særdeles økonomisk og hygiejnisk systemløsning, der kan anvendes i alle bygninger både inden for den offentlige sektor og erhvervssektoren.

Hvad angår rentabilitet, komfort og hygiejne, vokser kravene til sanitære anlæg konstant på institutionsområdet. I forbindelse med, at drikkevandsystemer udgør en potentiel fare for infektionssygdomme, er brusesystemer tiltagende kommet i søgelyset som årsagen. Den anvendte fremgangsmåde ved termisk desinficering har i den forbindelse i mellemtiden udviklet sig til anerkendt teknisk praksis. De busforbundne armatursystemer gør det muligt i høj grad at opfylde de særlige krav til hygiejne.

Fra ide til gennemførelse

Forudsætningen for et optimalt sanitetsrum er grundig forudgående planlægning. Den skal fokusere på de specifikke objektforhold og de brugsafhængige krav til sanitære rum. I den forbindelse er kvalificeret og regelbundet emnerådgivning den vigtigste byggesten fra ideen opstår til planlægningen af dens udførelse. Vi hjælper gerne med i planlægningen og videregiver gerne vores knowhow til dig. Vi ledsager dig i alle faser af planens udførelse - også - og netop, når der er tale om mere komplekse systemløsninger.